Letní tábor 2024

Letos budeme opět tábořit na louce u obce Lhotka u Radnic, (okres Rokycany) na vedlejší louce hned vedle řevnických skautů.

Pořadatel:

Junák – český skaut, středisko Lesní Moudrost Dobřichovice, z.s.

Termín tábora:

 • světlušky a vlčata: 6.7.2024–19.7.2024
 • skautky a skauti: 29.6.2024–20.7.2024

Cena tábora:

 • světlušky a vlčata: 4.200
 • skautky a skauti: 4.500

Podmínky účasti:

 • Zaplacení registrace na rok 2024.
 • Odevzdání všech potřebných dokumentů: přihláška na tábor (v přihlášce prosím věnujte pozornost bodu, týkající uvedení potřebných informací pro klidný a hladký průběh celého tábora, jako jsou kupříkladu zdravotní či psychické omezení), dále posudek o zdravotní způsobilosti, průkaz pojištěnce a očkovací průkaz (stačí kopie), bezinfekčnost, Souhlas zákonných zástupců s poskytováním zdravotní péče dítěti a informací o zdravotním stavu dítěte vedoucímu, zástupci vedoucího a zdravotníkovi tábora.
 • Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. (dle § 9 odst. (2) z. č. 258/2000 Sb.)

Adresa tábora:         

COOP

Skautský tábor „LESNÍ MOUDROST”, oddíly Dobřichovice
Břasy 102
338 24

Důležité termíny:

 • Přihlášku prosím odevzdejte nejpozději do 30. dubna 2024.
 • Posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře prosím odevzdejte nejpozději do 31. května 2024.

Posudek o zdravotní způsobilosti je platný 24 měsíců a lze ho použít na více akcí, kterých se dítě během roku zúčastní.  (Tábory, školy v přírodě apod.) Stačí nám kopie, nebo platný formulář z jiné akce.  Formulář musí být platný min do 20.7.2024.

 • Potvrzení o bezinfekčnosti se odevzdává při odjezdu spolu s kopií očkovacího průkazu a kartičky zdravotní pojišťovny. Bez těchto dokladů nemůže dítě na tábor nastoupit. (Tyto doklady jsou požadovány hygieniky, kteří provádí každý rok kontrolu).

Platba tábora:

 • Platbu tábora je nutné jasně identifikovat údaji, které rozešleme e-mailem a také v papírové podobě předáme na schůzce. Součástí e-mailu bude také QR kód s přednastavenou platbou, který Vám může usnadnit platbu.
 • Platbu za tábor prosím poukazujte na BANKOVNÍ ÚČET střediska u Fio banky:
  • číslo účtu: 2701395366, kód banky: 2010.
  • Je nutná jasná identifikace platby – celé jméno dětí v poznámce + případně přezdívku a variabilní symbol.
 • Tábor je nutné zaplatit nejpozději do 31. května 2024.
 • Pokud Vám přispívá zaměstnavatel, rádi Vám na vyžádání vystavíme fakturu (žádost a fakturační údaje zašlete na simon.martinec@atlas.cz). 

Odevzdání všech řádně vyplněných formulářů a kopií průkazů je nutnou podmínkou pro odjezd dítěte na tábor.

Uvedením neúplných nebo nepravdivých informací v posudku o zdravotní způsobilosti dítěte a zde v přihlášce ohrožujete nejen zdraví svého dítěte, ale omezujete také schopnost vedoucích adekvátně zareagovat v případě jakýchkoliv komplikací. Vyhrazujeme si právo dítě nepřijmout na tábor či z tábora poslat zpět domů v případě, kdy vyhodnotíme, že v prostředí tábora nedokážeme zajistit vhodné podmínky a bezpečné prostředí pro Vaše dítě.

Berte prosím na vědomí, že pobyt na táboře je pro děti výrazně náročnější než běžné aktivity v průběhu roku kvůli změně denního režimu a jídelníčku, zvýšené fyzické aktivitě, zvýšené psychické zátěži (noční hry, velká skupina osob na jednom místě…). V případě, že je nutné stav dítěte podrobněji zkonzultovat, neváhejte oslovit přímo vedoucí. 

Do půlky června upřesníme čas nakládání zavazadel a čas odjezdů a příjezdů. (Tyto informace budou také na webových stránkách).

Vzhledem k tomu, že nadále chceme udržet dobré vztahy s místními, je nutné, aby na tábořiště během prvního víkendu (29. 6.) vjížděla pouze auta přivážející materiál. Ostatní auta budou parkovat v obci Lhotka u Radnic (místo upřesníme). Budeme samozřejmě moc rádi, pokud nám rodiče pomůžou během prvního víkendu se stavbou tábora.

Během druhé soboty (6. 7.), pojedou vlčata a světlušky na tábor vlakem (čas srazu a odjezd upřesníme). Stejně tak i počítáme, že vlčata a světlušky poslední den tábora (19. 7.) pojedou vlakem domu.

Pozdější příjezd nebo dřívější odjezd z tábora je možný pouze ve výjimečných případech – výjimku udělují vedoucí oddílu.

Návštěvy na táboře v průběhu konání nejsou možné.

Důležité kontakty:

Vedení tábora:

Matouš Martinec                              tel.: 775 360 213                 email: martinec.matous@seznam.cz

Štěpán Jíra                                        tel.: 721 281 461                 email: stepan2002@email.cz

Zdravotník tábora:

Barbora Konečná                              tel.: 721 952 161                  email: konecna.barca@gmail.com

Hospodář tábora:

Vladimír Gemperle                           tel.: 724 386 412

Vedoucí oddílu Vlci:

Barbora Lorencová                           tel.: 606 262 897                 email: bara.12345678@seznam.cz

Jiří Růženecký                                   tel.: 728 648 619

Štěpán Jíra                                        tel.: 721 281 461                  email: stepan2002@email.cz

Vedoucí oddílu Rysové:

Ela Strnadová                                    tel.: 772 739 769                 email: vs.dobrichovice@gmail.com

Kateřina Solničková                          tel.: 737 010 031                  email: vs.dobrichovice@gmail.com

Barbora Konečná                              tel.: 721 952 161                  email: konecna.barca@gmail.com

Marta Kadeřábková                          tel.: 775 606 228                  email: marta.kader@seznam.cz