HISTORIE STŘEDISKA

Historie skautingu v Dobřichovicích

1945 – 1947

Skaut byl v Dobřichovicích založen pravděpodobně v roce 1945. První název byl Psohlavci. Tehdejší vůdce střediska se jmenoval František Procházka (Vykuk). Jedna ze skautských družin se nazývala Jestřábi. O druhé družině se nám nic zjistit nepodařilo. První smečka vlčat byla založena 17.6.1945 a její vedoucí byl Gustav Gemperle, jeho zástupcem byl Miloslav Ráb (Gumoušek) a rádcové se jmenovali Miloslav Kučera (Šmudla) a Zdeněk Truhlářovský (Grizzly).

Vlčácká družina Bobrů – Lišek:

Rádce: Zdeněk Truhlářovský (Grizzly)

Majer (Šoupálek) Slatký Lukeš Merhaut
Hrubý Cafourek Motyčka Calda Emil
Panec Petřík Petrák Rosenbaum
Bondy Hampl Velebil Tůma Vladimír
Stejskal Tůma J. Mareš (Špunt) Tůma M.
Maška V. Šťastný Novák J.

V listopadu 1945 převzal vedení Miloslav Ráb a jeho zástupce byl Vladislav Truhlářovský. Toto vedení se ale dlouho neudrželo a jako nástupce nastoupil vedoucí Fišer a zástupcem se stal Zdeněk Truhlářovský.

21. 7. – 4. 8. 1949 se konal tábor Dobřichovických a Rokycanských skautů pod Lhotkou u Terešova na zbirožském potoce.

31. 12. 1947 Přestává tento oddíl existovat a s ním zaniká i celé středisko.


1966 – 1975

Historie skautského střediska “Lesní moudrost” začíná v roce 1966, kdy MUDr. Vilém Sýkora (Baghýra) utvořil ze 4.B základní školy oddíl Lesní moudrosti. Ten tvořily tři družiny. Bobři, Tygři a Lišky. V roce 1967 proběhl první letní tábor ve Stvořidlech na Sázavě. Na přelomu roku 1967-68 se z oddílu stává skautské středisko.

Vedoucími byli:

MUDr. Vilém Sýkora (Baghýra) – vedoucí střediska a oddílu skautů
Edwarda Valentová (Eda) – vedoucí skautek
Jiřina Sýkorová (Baghýrka) – vedoucí vlčat
Jarda Tůma (Datum) – vedoucí světlušek
Eliška Podaná (Ela)
Jiří Podaný (Sědák)

Old skauti:

Jiří Simandl (Vojan)
Josef Endršt (Seržant)
Vladimír Svačina (Papík)

Jako klubovna sloužila stará hasičská zbrojnice na náměstí. Oddíl skautů tvořily tři družiny: Bobři, Jestřábi a Synové západu. Později se Jestřábi změnili na Tygry. Oddíl skautek tvořily Šipky a Lišky. Dobře také fungoval pěvecký kroužek pod vedením Seržanta, kde se scházeli skauti i skautky.

Letní tábor v roce 1968 proběhl u Spolského rybníka v Jižních čechách. V tomto roce se středisko přestěhovalo do nové klubovny. Sokolové pronajali skautům srub za fotbalovým hřištěm. V září pořádalo středisko skautské závody nazvané “Svojsíkovy Dobřichovice”.

28.10.1968 byl zasazen strom republiky. Je to první lípa vpravo u vchodu do sokolského areálu.

Letní tábor v roce 1969 se uskutečnil na Slunečním ostrově na Berounce u obce Čilá. Na tábor a z tábora domů se jelo na pramičkách. V září se pak konaly opět skautské závody “Svojsíkovy Dobřichovice”.

Tábor 1970 se konal opět u Spolského rybníka. Po táboře se ti starší ještě zůčastnili plavby po Lužnici a Nežárce na vojenských nafukovacích člunech. Na konci roku uspořádalo středisko spolu s Okresní radou Junáka rádcovský kurz. Zúčastnilo se ho velké množství dětí ze všech středisek v okresu. Všichni věděli, že je to na dlouho kurz poslední. Prosinec 1970 znamenal rozpuštění skautingu v Československu. To byl i konec skautského střediska “Lesní moudrost” Dobřichovice.

Část dětí a vedoucích pokračovala dál jako turistický oddíl mládeže registrovaný v Sokole. Oddíl vedli Jarda Tůma (Datum) a Karel Růženecký (Jack). V roce 1971 byl takový minitábor na Kozích horách u Dobříše. Oddíl jezdil na několikadenní výpravy do Českého ráje.

Na přelomu roku 1972-73 byl společný silvestr ve starém mysliveckém srubu na Hřebenech u Jinců. V létě se konal společný tábor s Radotínským oddílem. Jednou z posledních akcí byl sjezd řeky Sázavy na kánojích. V roce 1975 ukončil oddíl činnost.