Letní tábor

Letos budeme opět tábořit na louce u obce Lhotka u Radnic, (okres Rokycany) na vedlejší louce hned vedle řevnických skautů.

Pořadatel:
Junák – český skaut, středisko Lesní Moudrost Dobřichovice, z.s.

Termín tábora:
• světlušky a vlčata: 8.7.2023–21.7.2023
• skautky a skauti: 1.7.2023–22.7.2023

Cena tábora:
• světlušky a vlčata: 4.200 Kč
• skautky a skauti: 4.500 Kč

Podmínky účasti:
• Zaplacení registrace na rok 2023.
• Odevzdání všech potřebných dokumentů: přihláška na tábor (v přihlášce prosím věnujte pozornost novému bodu, týkající uvedení potřebných informací pro klidný a hladký průběh celého tábora, jako jsou kupříkladu zdravotní či psychické omezení) dále posudek o zdravotní způsobilosti, průkaz pojištěnce, očkovací průkaz (stačí kopie) a bezinfekčnost.
• Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. (dle § 9 odst. (2) z. č. 258/2000 Sb.)

Adresa tábora:

COOP
Skautský tábor „LESNÍ MOUDROST”, oddíly Dobřichovice
Břasy 102
338 24

Důležité termíny:
• Přihlášku prosím odevzdejte nejpozději do 30. dubna 2023.
• Posudek o zdravotní způsobilosti potvrzený od lékaře prosím odevzdejte nejpozději do 31. května 2023.
Posudek o zdravotní způsobilosti je platný 24 měsíců a lze ho použít na více akcí, kterých se dítě během roku zúčastní
(tábory, školy v přírodě apod.) Stačí nám kopie, nebo platný formulář z jiné akce. Formulář musí být platný min do 22.7.2023.
• Potvrzení o bezinfekčnosti se odevzdává při odjezdu spolu s kopií očkovacího průkazu a kartičky zdravotní pojišťovny. Bez těchto dokladů nemůže dítě na tábor nastoupit. (Tyto doklady jsou požadovány hygieniky, kteří provádí každý rok kontrolu).

Platba tábora:
• Platbu tábora je nutné jasně identifikovat údaji, které rozešleme e-mailem. Součástí e-mailu bude také QR kód s přednastavenou platbou, který Vám může usnadnit platbu.
• Platbu za tábor prosím poukazujte na BANKOVNÍ ÚČET střediska u Fio banky:
o číslo účtu: 2701395366, kód banky: 2010.
o Je nutná jasná identifikace platby – celé jméno dětí v poznámce + případně přezdívku a variabilní symbol.
• Tábor je nutné zaplatit nejpozději do 31. května 2023.
• Pokud Vám přispívá zaměstnavatel, rádi Vám na vyžádání vystavíme fakturu (žádost a fakturační údaje zašlete na simon.martinec@atlas.cz).

Odevzdání všech řádně vyplněných formulářů a kopií průkazů je nutnou podmínkou pro odjezd dítěte na tábor.

Do půlky června upřesníme čas nakládání zavazadel a čas odjezdů a příjezdů. (Tyto informace budou také na webových stránkách).

Vzhledem k tomu, že nadále chceme udržet dobré vztahy s místními, je nutné, aby na tábořiště během prvního víkendu (1. 7.) vjížděla pouze auta přivážející materiál. Ostatní auta budou parkovat v obci Lhotka u Radnic (místo upřesníme). Budeme samozřejmě moc rádi, pokud nám rodiče pomůžou během prvního víkendu se stavbou tábora.

Během druhé soboty (8. 7.), pojedou vlčata a světlušky na tábor vlakem (čas srazu a odjezd upřesníme). Stejně tak i počítáme, že vlčata a světlušky poslední den tábora (21. 7.) pojedou vlakem domu.

Pozdější příjezd nebo dřívější odjezd z tábora je možný pouze ve výjimečných případech – výjimku udělují vedoucí oddílu.
Návštěvy na táboře v průběhu konání nejsou možné.

Důležité kontakty:

Vedení tábora:
Matouš Martinec tel.: 775 360 213 email: martinec.matous@seznam.cz
Štěpán Jíra tel.: 721 281 461 email: stepan2002@email.cz

Zdravotník tábora:
Barbora Konečná tel.: 721 952 161 email: konecna.barca@gmail.com

Hospodář tábora:
Jaroslav Lopata tel.: 731 815 695 email: lptjarda@gmail.com

Vedoucí oddílu Vlci:
Barbora Lorencová tel.: 606 262 897 email: bara.12345678@seznam.cz
Jiří Růženecký tel.: 728 648 619
Štěpán Jíra tel.: 721 281 461 email: stepan2002@email.cz

Vedoucí oddílu Rysové:
Marta Vlková tel.: 775 606 228 email: marta.kader@seznam.cz
Barbora Konečná tel.: 721 952 161 email: konecna.barca@gmail.com