Členské příspěvky 2022

Členský příspěvek související s registrací pro rok 2022 je stanoven na 800,-Kč. Tuto částku lze dále navýšit o dobrovolný příspěvek/dar v libovolné výši, tyto prostředky budou použity pro budoucí nákup tábořiště.

V případě většího daru a zájmu o uzavření darovací smlouvy či zájmu o vystavení potvrzení o daru kontaktujte mailem hospodáře střediska (simon.martinec@atlas.cz).

Registraci je nutné zaplatit nejpozději do 20.1.2022 (raději dříve) na účet střediska 2701395366/2010 – ve zprávě pro příjemce prosím platbu označte: Členský příspěvek – Jméno a Příjmení (nebo přezdívka). V případě sourozenců je možné platit jednou částkou.

V ceně členského příspěvku je zahrnutý skautský časopis dle věkové kategorie člena a dále pojištění na skautských akcích.

V případě že ještě nemáte členskou průkazku, nebo vám končí její platnost, je částka o 25,-Kč vyšší. Pro vydání průkazky je nutné mít ve SkautISu nahranou fotku, pokud fotografii nemáte, nebo jí chcete aktualizovat, domluvte se se svými oddílovými vedoucími.