Aktuální informace k odjezdu na tábor – SKAUTI a SKAUTKY

  • V sobotu 29.6. v 7:00 bude sraz u klubovny, kde se naloží náklaďák a pak vyrazí na tábor
  • Co se týká parkování aut je možné pouze nahoře ve Lhotce – u fotbalového hřiště. Dolu na táborovou louku smí jet pouze náklaďák či auta vezoucí materiál – bude určeno vedoucími.
    Toto určité omezení vyplývá z domluvy s místními a v rámci zachování dobrých vztahů a možnosti jezdit sem i nadále na tábor. Děkujeme za pochopení.
  • S sebou mimo táborového vybavení nezapomeňte vzít (pokud jste již neodevzdali): přihlášku, posudek o zdravotní způsobilosti, potvrzení o bezinfekčnosti, kopii očkovacího průkazu a průkazu pojištěnce
  • První jídlo, které se bude vařit, je nedělní večeře, vezměte si prosím dostatečné množství jídla a pití.
  • Návštěvy rodičů v průběhu tábora nejsou možné